lakarjobb.se

I Tierp bedriver geriatriken specialiserad palliativ hemsjukvård (SAH) för svårt sjuka patienter i livets slutskede med komplex symtombild och/eller medicinska behov som den kommunala hemsjukvården kan ha svårt att tillgodose.

Teamet består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och kurator. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan. Övrig personal i teamet finns i tjänst kontorstid måndag-fredag. Läkare finns tillgänglig per telefon jourtid. SAH Norduppland tar emot remisser på patienter i alla åldrar.

Upptagningsområdet för SAH Norduppland omfattar Tierps kommun, Östhammars kommun, Älvkarleby kommun samt Norra Heby. Patienter inskrivna i SAH Norduppland bereds alltid en medicinsk sviktplats på geriatriken i Tierp eller Närvårdsenheten i Östhammar om behov uppstår. Barn/ungdomar har sviktplats på Barnsjukhuset i Uppsala.

Minst tre års erfarenhet som sjuksköterska.

 

B-körkort är ett krav. Van att arbeta självständigt. Kunna arbeta ensam i patientens hem i komplicerade situationer. God kunskap om palliativ vård och förmåga att bemöta patienter och närstående på ett professionellt sätt.

Journalsystem Cosmic

Allmänsjuksköterska till Specialistansluten hemsjukvård (SAH Norduppland) Akademiska sjukhuset

Företag IDOC AB
Regioner
Kategorier
Utgår

2020-05-01

Ansök nu

Dela detta jobb