lakarjobb.se

Geriatriken i Tierp erbjuder personer från 65 år och uppåt i Tierp, Älvkarleby och norra Heby bedömning eller behandling av ett geriatriskt team. Verksamheten består av en vårdavdelning, öppenvårdsrehabilitering, geriatrisk mottagning, specialistansluten hemsjukvård (SAH). Patienterna har ofta flera grundsjukdomar och intagningsorsakerna varierar. Avdelningen har akut intag och planerat intag via remiss främst från andra avdelningar inom Akademiska sjukhuset. Vården och rehabilitering utgår från ett strukturerat omhändertagande av den äldre patienten vilket innebär att ett tvärprofessionellt team gör en gemensam helhetsbedömning av patientens behov och tillsammans ansvarar för planering och genomförande av vården under hela vårdtiden. En samlad bedömning görs av medicinska, funktionella, sociala och psykologiska behov och vården anpassas efter den äldre personens förväntningar och specifika behov. Geriatrikavdelning 2 är en slutenvårdavdelning med 16 vårdplatser. Avdelningen är indelad i tre team med inriktning mot strokerehabilitering, akut geriatrik/ortopedi och palliativ vård. Dag, Kväll, Natt

Nattetid är det endast en sjuksköterska som tjänstgör. Legitimerad sjuksköterska, minst 3 års erfarenhet som sjuksköterska på vårdavdelning. Självständig då nattarbetet innebär att man är ensam sjuksköterska med 16 patienter. Erfarenhet av palliativ vård. Krav är kunskap i Cosmic.

Allmänsjuksköterska till Geriatrikavdelning 2 Tierp, Akademiska sjukhuset

Företag IDOC AB
Regioner
Kategorier
Utgår

2020-05-01

Ansök nu

Dela detta jobb